MİSYON:

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesinin köklü ve onurlu bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi;

  • Evrensel değerler ışığında, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış;
  • Cumhuriyetimizin temel ilkelerine yürekten bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı,
  • Topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygularına sahip üstün nitelikli Diş Hekimleri yetiştirmeyi

görev edinmiştir.

 

VİZYON:

Katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, nitelikli araştırmalara ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden asla ödün vermeyen, etik değerlere bağlı,  kalite çalışmalarında öncü, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve hastalarımızın haklarına saygılı, gelişimi rekabetçi bir anlayış ile sürdürerek ulusal ve uluslararası diş hekimliği camiasında örnek oluşturacak şekilde akademik ve idari paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayarak lider bir fakülte olmak ve marka değerini korumaktır.

 

ETİK DEĞERLERİMİZ

  •  Güvenilirlik
  •  Dürüstlük ve tarafsızlık
  •  Bilimsel gelişimlere açık ve üretkenlik
  •  Hastalarımızın ve çalışanlarımızın haklarına saygı