ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Tarihçe

/Tarihçe
Tarihçe 2017-04-12T13:10:46+03:00

 

Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşuna ilişkin ilk çalışmalar 1959 yılında başlamıştır. O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zafer Paykoç’un teşebbüsü ile profesörler kurulunun 15.03.1959 tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla gerekli hazırlıkları yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin Ülker Başkan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Celal Ertuğ, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata, Prof. Dr. Feyzullah Doğruer’den oluşan bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.
Hazırlanan rapor doğrultusunda, Ankara Üniversitesi senatosu 10.07. 1959 tarih ve 1777 sayılı karar ile Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata’dan oluşan yeni bir komisyon kurdu ve komisyon bu konuda bir kanun tasarısı hazırlayarak dekanlığa sundu. Tıp Fakültesi profesörler kurulunun onayından geçen bu tasarı üniversite senatosuna gönderildi fakat 27 Mayıs 1960 ihtilalinin olması çalışmaların bir süre durmasına neden oldu.

Diş Hekimliği Yüksek Okulu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi -Cebeci)

1963 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Behiç Onul’un teklifi ile profesörler kurulu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene ve Plastik Cerrahi profesörü ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinde çene cerrahisi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Cihat Borçbakan’dan Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun açılması için yeniden rapor istedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı kararı ile hazırlanan rapor kabul edilerek Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.11.1963 tarihinde 030.1/ 20593 sayı ile Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tıp Fakültesinin bugün Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına ayrılmış olan binada bulunan Diş polikliniği ve buna bitişik eski göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler yapılarak bölüm diş hekimliği klinikleri haline getirildi.

Davetiye İçeriği

İlk öğrencileri için 10.11.1963 tarihli günlük gazetelere ilan verildi. Evvelce Hacettepe Üniversitesi’nde açılmış imtihanı kazanan ve oraya girmemiş 10 öğrenci ile Harp Okulu’ndan ayrılan 11 öğrenci de kabul edilerek toplam 21 öğrencinin F.K.B.ye kayıtları yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 29 Ocak 1964 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiç Onul, Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın konuşmalarından sonra Milli Eğitim Bakanı İbrahim Ökten tarafından öğretime açıldı.

Prof.Dr.İhsan DOĞRAMACI (Ankara Üniversitesi , REKTÖR ) – Prof.Dr.Behiç ONUL (Tıp Fakültesi , DEKAN)

Prof.Dr.Cihat BORÇBAKAN (Diş Hekimliği Y.O. , MÜDÜR)

Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu: Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Konukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran,Asistan Dt. Rezzan İçkam , Asistan Dt. Ulusay Koryak Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, Asistan Dt.Cengiz Oktay , Asistan Dt. Şefika Konukman Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne de Dr. Dt. Bedii Küçüküçerler atandı. 1967 yılında yüksek okul bünyesinde 10 yataklı bir çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturuldu. 1968 yılında ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi haline geldi.

Şubat 1974 tarihinde Sıhhıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanarak idari bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 tarihinde Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde ikinci bir bina kiralanarak klinikle bu binaya taşındı. Şubat 1977 tarihinde ise halen eğitim yapılan Beşevler’deki kendi malı olan binaya taşınıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi

Kuruluşundan bu güne kadar görev yapan dekanlarımızı sıralarken aramızda olmayan kıymetli öğretim üyelerimizi bir kez daha saygı ile anıyor halen yaşayan öğretim üyelerimize de şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.
Fakültemizin ilk başkanı Yüksekokul Müdürlüğü görevi ile Prof. Dr. Cihat BORÇBAKAN hocamızdır. Hocamız 1971-1975 yılları arasında da dekan olarak fakültemizde görev yapmıştır.

Daha sonra sırası ile:
1969 –  1970 Prof. Dr. Sermet AKGÜN
1970 –  1971 Prof. Dr. M. Naci AYRAL
1975 –  1978 Prof. Dr. Kazım ARAS
1978 –  1981 Prof. Dr. Bedii KÜÇÜKÜÇERLER
1981 –  1982 Prof. Dr. Şakir AKÇA
1982 –  1985 Prof. Dr. Hayati EKMEN
1985 –  1988 Prof. Dr. Adnan GÜVENER
1988 –  1994 Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
1994 –  2000 Prof. Dr. A. Duru PAMİR
2000 –  2010 Prof. Dr. N. Bora SAYAN
2010 –  2013 Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

2013 –  ……….Prof. Dr. Gürkan GÜR

Beş yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler “diş hekimi” olarak mezun olmaktadırlar. Diş hekimliğindeki yüksek lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda topluma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde diş hastanesi şeklinde hasta kabul etmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik Diş Hekimliği Bölümleri ve bunların alt birimlerinden oluşan bir akademik yapıya sahiptir.

 

Fotoğraf Arşiv: Prof.Dr.Cihat BORÇBAKAN