Prof. Dr. İlhan ÇUHADAROĞLU Protez kürsüsünün ilk öğretim üyesi olarak, kürsü öğretim üyelerinin yetişmesinde önemli katkıları olmuştur. 1963 – 1978 tarihleri arasında fakültemizde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Çok sayıda öğretim üyesi yetiştirmiştir. Günümüzde görev yapan öğretim üyeleri çoğunluk olarak fakültemiz mezunudur. 1978 yılına kadar Protez kürsüsü başkanlığını yürüten Pof. Dr. İlhan ÇUHADAROĞLU fakültemizden 1979’da ayrılmıştır.

1977 – 1981 yılları arasında Tam – Bölümlü Protez ve Kron Köprü Protezi Kürsüleri olarak iki bölüme ayrılmıştır. Bu süre içinde yine Tam – Bölümlü Protez kürsüsünde sırasıyla Prof.Dr. İlhan Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Mutahhar ULUSOY ve Doç. Dr. Ahmet Duru PAMİR Kron – Köprü Protezi Kürsüsünde Doç.Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ ve Doç. Dr. Ali ZAİMOĞLU dönüşümlü olarak kürsü başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.


.


ANABİLİM DALINDA SUNULAN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Protetik diş hekimliği; dişlerin şekil, form bozukluklarını ve diş eksikliklerinin teşhisini, tedavi planlamasını, rehabilitasyonunu, oral fonksiyonların tamamlanmasını ve okluzyonun düzenlemesinin yanı sıra hastanın görüntüsünün ve estetiğinin geliştirilmesinde etkili bir tedavi bilimidir.


Protetik yaklaşım dört ana konudan oluşmaktadır:
Tam Protezler: Ağızdaki tüm dişlerin kaybedilmesi sonucunda ağza yapılan hareketli (takılıp çıkarılabilen) protezlerdir. Özel akriliklerden bir yapı üzerine yine akrilik veya porselenden yapılmış dişler kullanılarak hazırlanır. Tam damak protezleri olarak da isimlendirilebilir.

Hareketli Bölümlü Protezler: Kısmi diş eksikliğinde yani dişlerin bir kısmının kaybedilip bir kısmının ağızda olduğu özel akrilik ve/veya metaller birlikte kullanılarak hazırlanan kroşe (kanca) adı verilen metal parçaları ile dişe tutunmayı sağlayan ve hastaların isteğine bağlı olarak çıkarılıp takılabilen protezler dir.

İmplant: Diş ya da dişlerin eksikliğinde, diş kökü şeklinde titanyumdan hazırlanmış ve çene kemiğine küçük bir operasyon ile yerleştirilen suni diş kökleridir. Kemik ile özel bir bağ oluşturarak yerleştirildiği yere, hücresel olarak tutunur. Bu tutunma tamamlandığında (2-6 ay) üst yapı dediğimiz protezi hazırlama işlemine geçilir. Günümüzde implantlar tartışmasız olarak doğal dişe en iyi alternatiflerdir. 

Sabit Protezler (Kuron-Köprü) : Dişsiz boşluğun her iki tarafındaki destek dişlerin belli oranlarda küçültülerek ve bu dişler üzerine yapıştırma yoluyla hazırlanan porselen ve/veya metalden yapılan restorasyonlardır.


Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında 5 yıl süreyle eğitim verilmektedir. İlk üç yıllık preklinik (klinik öncesi) eğitimi alan öğrenciler son iki yılda klinik uygulamalara geçmektedir. Preklinik eğtimi süresince, genel ağız yapıları ve morfolojik kavramlar hakkında bilgi verilmekte, manipülasyonu arttırmak amacıyla çeşitli laboratuvar çalışmaları yaptırılmakta, bunun yanı sıra, sabit,bölümlü ve tam protezlere giriş, tarihçe ve sınıflamaları anlatılmaktadır. Klinik eğitimi döneminde ise öğrencilerin hasta üzerinde çalışmaya başlaması ile preklinikte verilen bilgilerin doğrudan kliniğe aktarılması sağlanmakta, bunun yanı sıra teorik eğitime de devam edilmektedir. Anabilim dalında öğrenciler için klinik, preklinik ve fantom laboratuvarları ile araştırma ve uygulamaya yönelik teknisyen, iskelet protez ve porselen laboratuvarları bulunmaktadır.