ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Personel İşleri

/Personel İşleri
Personel İşleri 2019-10-09T16:35:58+03:00
ATANMA ve YÜKSELTİLME İLKELERİ
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve Görev Süreleri ile İlgili İlkeler
Öğretim Üyeliğine Atanma Yükseltilme İlkeleri
FORM- BELGE – DİLEKÇE
C & D Puanları
Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Görevlisi Bilgi Sistemi
Ankara Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
Bilimsel Toplantılara Katılım Formu
Bilimsel Etkinlikler ve Yayınları Özendirme Desteği Yürütme İlkeleri
İlişik Kesme Belgesi
Yurtdışı Görev Bilgi Formu
Nufus Cüzdanı Talep Belgesi
İzin Formu
Fakülte Sendika Listesi
DUS İLE YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER 
BAŞVURU TARİHLERİ
İLK TAYİN VEYA YENİDEN ATAMA İÇİN
NAKLEN TAYİN İÇİN
YABANCI UYRUKLULAR İÇİN
DİLEKÇE
DİLEKÇE ( Yabancı Uyruklular için )
MAL BİLDİRİM FORMU
AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL BİLGİ FORMU
PERSONEL BİLGİ FORMU 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DOÇENTLİK JÜRİSİ
Doçentlik jürisi – dilekçe örneği
Doçentlik yolluk-yevmiye – dilekçe örneği
Dosya Değerlendirme Jürisi – dilekçe örneği
Yükseköğretim Mevzuatı
Vize Pasaport İşlemleri
Hususi Damgalı  Pasaport Talep Formu
Hizmet Damgalı  Pasaport Talep Formu
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Randevu Portalı : Pasaport Talep Formu Nasıl Doldurulur?  ( Videolu anlatım ) 
Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları