Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması
Bütçe hazırlama akış süreci
Dekan Fak. Sekreteri
DMO iş akış şeması
Doğrudan temin iş akış şeması
Görev tanımı
Görev tanımı1
Görev tanımı2
Görev tanımı3
İhale iş akışı
Mal alımı iş akış şeması
Personel İşleri iş akış şemaları
Taşınır giriş çıkış işlemleri

Yolluk akış şeması