1963-1982 yılları arasında Tedavi Kürsüsü olarak hizmet veren Anabilim Dalımız YÖK Kanununun ardından 1982 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı adını almıştır. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı; Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı, Endodonti Bilim Dalı, Pedodonti Bilim Dalı, Periodontoloji Bilim Dalı ve Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı gibi birçok bilim dalını bünyesinde bulunduruken, bu bilim dallarının ayrı birer Anabilim Dalı olmasıyla yalnızca Konservatif Diş tedavisi Bilim Dalı ve Endodonti Bilim Dalından oluşan bir Anabilim Dalı haline gelmiştir.

Son olarak 18.09.2001 tarihli YÖK kararı ile bu bilim dalları iptal edilerek Endodonti Anabilim Dalı ve Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı olmak üzere iki ayrı anabilim dalına ayrılmıştır.

ANABİLİM DALINDA SUNULAN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ


Endodonti Anabilim Dalı; pulpa (diş özü) ve periapikal (kök ucu çevresi) dokuların hastalıkları ile bu hastalıkların etyolojisi, önlenmesi, teşhis ve tedavilerini konu edinen diş hekimliği dalıdır.
Endodonti Anabilim Dalında reverzibl ve irreverzibl pulpa hastalıklarının tedavilerine yönelik işlem uygulanmaktadır.

Reverzibl pulpa hastalığı olan dişlerinde uygulanan kuafaj ve amputasyon tedavileri dişin canlılığının korunmasında yönelik tedavilerdir. Dişin canlılığının korunamadığı veya enfeksiyon nedeniyle canlılığını kaybetmiş dişlerde kanal tedavisi esas çalışma alanını oluşturmaktadır.


Kanal tedavisinin amacı hastaların diş hekimine acil başvuru nedenlerinden olan ağrılı dişlerde ağrının dindirilmesi ve sorunlu dişlerin ağızda kalmasını sağlayan tedavilerin uygulanmasıdır.
Lisans düzeyinde endodonti eğitimi 2.sınıfta başlamaktadır. 2. ve 3. sınıfta pratik ve teorik olarak devam eden dersler 4. sınıfta teorik ve klinik 5. sınıfta klinik staj olarak sürdürülmektedir.