ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği Dergisi

/Diş Hekimliği Dergisi
Diş Hekimliği Dergisi 2018-06-07T14:51:07+03:00

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

  • Dergimiz 1972 yılında yayına başlamıştır.
  • -Dergimiz hakemli bir dergidir.

-Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Komisyonu  Başkanlığı  06500   Beşevler/ANKARA

Dergide Yayınlanacak Yazılarla İlgili Kurallar

Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın organıdır. Dört ayda bir çıkan bu dergi, Diş Hekimliği konularında yapılan; bilimsel, özgün araştırma, ön bildiri, editöre mektup, olgu takdimi ve bilimsel özetleri yayınlar.

 GENEL KURALLAR

1- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 3 kopya olarak ( resim, grafik, vs. ), başvuru yazısı ve disket ile posta veya elden A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Sekreterliğine teslim edilir. Başvuru yazısı yazarların tümünün imzasını içermelidir.

2- Başka yerde yayınlanan yazılar dergiye alınmazlar. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesine aittir.

3- Orijinal yazılar 15, olgu bildirileri ise 5 daktilo sayfasını geçmemelidir.

4- Bilimsel çalışmalar, yayın komisyonu ve danışma kurulu tarafından yayın için uygun bulunduğunda, bunu gösteren bir belge yazışma adresine gönderilir.

5- Yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.

YAZIM KURALLARI

1- Yazıların daktilo veya bilgisayarla A-4 tipi kağıtlara iki daktilo aralığı ile yazılmalı, sayfanın solunda 3 cm, sağında 2 cm aralık bırakılmalıdır.

2- Türkçe ve İngilizce konu başlığı, araştırmaya olan katkılarına göre yazarların ad ve soyadları, akademik ünvanları ile çalışmanın yapıldığı kurumun adı, ayrı bir sayfada yer almalıdır. Türkçe konu başlığı büyük harfle yazılmalıdır. Yazışma adresi de bu sayfada belirtilmelidir.

3- Makalenin yazılış düzeni şöyle olmalıdır: 150 kelimeden az olmayan İngilizce özet ( abstract), key words, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve gerekirse sonuç ve kaynaklar.

4- Fakültemiz dergisinin kaynak için kısaltılmış adı A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg. dir. Kaynaklar ve yabancı dergi isimleri Index Medicus/MEDLINE’a uygun olarak yazılmalı ve metin içindeki geçiş sırasına göre numaralanmalıdır. ( bkz.http:/www.nlm.nih.gov).

Dergi için örnek:

   • Ferguson JW, McMillan MD, Smilic AC. Ultrastructural examination of experimentally induced premalignant lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 1996; 124: 980-3.

    Kitap İçin örnek:

Tümü tek yazar(lar) tarafından yazılmış ayrı bölümler için:

 • Johnston JF, Philips RW, Dykema RW. Modern practice in crown and bridge prosthodontics. 2nd ed.Philedelphia: WB Saunders Co; 1996.

Kitap içinde değişik yazar(lar) tarafından yazılmış ayrı bölümler için:

 • De Vreugd JF, Eissman HF. Cosmetic full veneer crowns. In: Eissmann HR, Rudd KD, Morrow RM. Dental laboratory procedures, fixed partial dentures, vol 2nd ed. St. Louis: CV Mosby Co, 1980; p.230-61.

5- Yazının kısaltılmış başlığı her sayfanın üst orta bölümünde yer almalıdır.

6- Fotoğraflar net olmalı ve parlak fotoğraf kağıdına basılmalı, bilgisayar veya digital kamera ile  çekilmemeli ve üst kenar 1 işareti ile gösterilmelidir. Her fotoğrafın arka yüzünde şekil numarası ve açıklayıcı başlık bulunmalıdır.

7- Şekil ve grafikler beyaz kağıda çini mürekkeple çizilmiş olmalı, üzerlerindeki yazılar aynı mürekkeple yazılmalıdır. Boyutlar ve çizgi kalınlığı belirlenirken sayfa düzeni ve küçültme yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Tablolarda ise açıklayıcı başlık, tablo numarası ve eğer varsa dipnot bulunmalıdır.

8- Mikroskop fotoğraflarının orijinal büyütmeleri ve eğer kullanıldıysa boyası parantez  içinde belirtilmelidir.

Dergiye gönderilecek yazılarda terminoloji yönünden şu noktalara dikkatedilmelidir.

Tıp ve Diş Hekimliğinde Türkçesi yerleşmiş kelimeler okunduğu gibi, diğerleri ise Latince orjinalleri ile yazılmalıdır. Kelime veya birkaç kelimelik yazıların kısaltılmış şekilleri kullanılmak istendiğinde, yazıda ilk geçtiği yerde, parantez içindeki kısaltılmış şekli ile beraber, açık ve tam olarak yazılmalıdır