1963-1982 yılları arasında Tedavi Kürsüsü olarak hizmet veren Anabilim Dalımız YÖK Kanununun ardından 1982 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı adını almıştır. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı; Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı, Endodonti Bilim Dalı, Pedodonti Bilim Dalı, Periodontoloji Bilim Dalı ve Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı gibi birçok bilim dalını bünyesinde bulunduruken, bu bilim dallarının ayrı birer Anabilim Dalı olmasıyla yalnızca Konservatif Diş tedavisi Bilim Dalı ve Endodonti Bilim Dalından oluşan bir Anabilim Dalı haline gelmiştir. Son olarak 18.09.2001 tarihli YÖK kararı ile bu bilim dalları iptal edilerek Endodonti Anabilim Dalı ve Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı olmak üzere iki ayrı anabilim dalına ayrılmıştır.

ANABİLİM DALINDA SUNULAN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Diş hastalıkları, operatif veya restoratif diş hekimliği, çürük bilimi(cariology), koruyucu diş hekimliği ve insan yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlılıkla ilgili spesifik diş problemlerinin çözümü için “geriodontoloji” gibi yeni bilimsel oluşumlar da Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı alanında değerlendirilmektedir. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı doğrudan sağlık hizmetine yönelik temel alanı operatif ya da restoratif diş hekimliğidir.
Özellikle son yıllarda tüm dünyada “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramları da Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı temsil etmektedir.
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı eğitim öğretim faaliyetleri 2. sınıfta pratik ve teorik olarak başlamakta, 3. sınıfta pratik ve teorik olarak devam etmektedir.  4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise klinik staj programları uygulanmaktadır.