AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1963 – Diş Hekimliği Yüksek Okulu altında 1 profesör, 1 uzman ve 3 araştırma görevlisi kadrosu ve 2 ünitle Ağız ve Çene Şirürjisi adı ile hizmete başladı.

1966 – Minör Ameliyathane açıldı.

1967 – Tıp Fakültesi bünyesinde 10 yataklı Çene Cerrahisi servisi açıldı. Böylece diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturulmuş oldu.

1977 – Beşevler’deki binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci katının bir bölümünde hizmet vermeye başladı.

1983 – Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Yataklı Servis Yönetmeliğinin (1981) yayımlanmasının ardından aynı binada yataklı servis bölümü açıldı.

1990 – Tadilat çalışmaları ile ikinci katın tamamı Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim dalına ait oldu.

2011 – Anabilim Dalının adı YÖK kararı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı olarak değiştirildi.

ANABİLİM DALINDA SUNULAN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Yapılan tedaviler:
Diş Çekimi, Apse tedavisi, Gömülü Diş Operasyonu,  Apikal  Rezeksiyon, Biyopsi alma, , vestibüloplasti, sinüs lift, alveol düzeltmesi, epulis çıkartılması, sinir repozisyonu   gibi preprotetik cerrahi işlemler, kist operasyonu, dental implant uygulamaları, oral ve maxillofasiyal bölgeyi ilgilendiren sert ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi, sinüs plastiği, sert ve yumuşak doku greftleme ve rekonstrüksiyon işlemleri, çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, dudak- damak yarığı cerrahisi, alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi, ortognatik cerrahi, Temoromandibuler eklem rahatsızlıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, Ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri

Hizmetler:
Klinikte;  Hasta muayenesi, diş çekimi  uygulanmaktadır.

Lokal ameliyathanemizde;  lokal anestezi altında veya (bilinçli sedasyon + lokal anestezi altında gömülü diş çekimileri, dental implant uygulamaları ve minor cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır.

Genel ameliyathanemizde genel anestezi altında yukarıda bahsedilen oral ve maksillofasiyal operasyonlar uygulanmaktadır. Ayrıca mental veya sistemik handikaplı hastaların genel anestezi altında diş çekimi yapılmaktadır.

Yataklı servisimizde;  hastaların operasyon öncesi ve sonrasında yatarak bakım ve tedavileri sağlanmaktadır.

Anabilim Dalımızda 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin eğitimi öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimizin denetiminde teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.