ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri – Araştırma Laboratuvarı

/Bilimsel Araştırma Projeleri – Araştırma Laboratuvarı
Bilimsel Araştırma Projeleri – Araştırma Laboratuvarı 2018-04-10T11:38:58+03:00

Fakültemiz ” Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu ” için  PROJE FORMU   linkini tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Ankara Üniversitesi ’nin tüm eğitim ve araştırma olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler.

Araştırma Fonu

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan bir araştırma fonu mevcuttur ve tüm Üniversitede yürütülen araştırma projelerini belirli ilkeler çerçevesinde mali olarak desteklemektedir.

Ayrıca Fakültemizin de araştırma projelerine maddi desteği vardır..

Bilimsel Aktiviteler:

Fakültemiz belirli dönemlerde ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans ve kongreler düzenlemekte, bu panel ve konferanslar için yurt dışından da konuşmacılar davet edilmektedir. Öğretim üyelerimizden pek çoğu uluslararası kongre ve toplantılara katılmakta ve fakültemizde yürütülen bilimsel çalışmalar sözlü ve yazılı tebliğler olarak sunulmaktadır.Ayrıca fakültemizin bilimsel dergisi düzenli olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

 ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Araştırma Laboratuvarında cihazların günlük kullanım bedeli 250 Tl  dir.

Fakültemizde Biyoteknoloji Enstitüsü projesiyle kurulma aşamasında olan moleküler biyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda hali hazırda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) sistemi çalışır durumdadır.

 

Moleküler Biyoloji alanında önemli yer tutan ve bir invitro nükleik asit çoğaltma metodu olan PZR geniş uygulama alanı olan bir tekniktir. PZR’nin kullanıldığı bilim dalları arasında Genel ve Temel Moleküler Biyoloji, DNA dizin çalışmaları, Evrim çalışmaları, Adli Tıp, Genetik analizler, Populasyon genetiği (tıbbi ve veteriner tanı), klinik immünoloji, Zirai biyoteknoloji, çevre ve gıda analizleri sayılabilir. Tanı amacıyla PZR kullanımı diğer tanı yöntemleri (kültür, serolojik, mikroskobik) ile karşılaştırıldığında PZR’nin (genel anlamda moleküler biyolojinin) avantajları doğrudan etkenin tespiti ve immün sistemden yada geçirilmiş hastalıktan bağımsız sonuç vermesi olarak sıralanabilir.

 

Laboratuvarımızda PZR tanı amaçlı kullanılmaktadır. Bu sistem kullanılarak yapılacak olan araştırmalarda sarf malzemesiyle birlikte başvuran araştırmacıların kullanımına açıktır.

 

Araştırma laboratuvarımızda ayrıca alttaki ekipmanda bulunmaktadır.

Araştırma Laboratuvarlarında Bulunan Ekipmanın Listesi

 • Laminar akışlı kabin
 • Elektroforez sistemi dikey
 • Elektroforez sistemi midi yatay
 • Submarine mini jel sistemi
 • Kuru blok ısıtıcı
 • Thermocycler
 • Jel görüntüleme sistemi
 • Mikrosantrifüj
 • Sıvı azot tankı
 • İnkübatör
 • Derin dondurucu (-80)
 • Buzdolabı
 • Buz makinesi
 • Çalkalamalı su banyosu
 • Manyetik karıştırıcı
 • Hassas terazi
 • PH metre
 • Vorteks
 • Universal test cihazı
 • Stereomikroskop
 • Microcut kesit cihazı
 • Yatay döner zımpara cihazı
 • Termal siklus cihazı
 • Renk ölçüm cihazı
 • Kumlama cihazı
 • Basınçlı buhar makinesi
 • Çeker Ocak

.