ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Araştırma Laboratuvarı

/Araştırma Laboratuvarı
Araştırma Laboratuvarı 2017-04-14T09:36:06+00:00

 

 

Fakültemizde Biyoteknoloji Enstitüsü projesiyle kurulma aşamasında olan moleküler biyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda hali hazırda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) sistemi çalışır durumdadır.

 

Moleküler Biyoloji alanında önemli yer tutan ve bir invitro nükleik asit çoğaltma metodu olan PZR geniş uygulama alanı olan bir tekniktir. PZR’nin kullanıldığı bilim dalları arasında Genel ve Temel Moleküler Biyoloji, DNA dizin çalışmaları, Evrim çalışmaları, Adli Tıp, Genetik analizler, Populasyon genetiği (tıbbi ve veteriner tanı), klinik immünoloji, Zirai biyoteknoloji, çevre ve gıda analizleri sayılabilir. Tanı amacıyla PZR kullanımı diğer tanı yöntemleri (kültür, serolojik, mikroskobik) ile karşılaştırıldığında PZR’nin (genel anlamda moleküler biyolojinin) avantajları doğrudan etkenin tespiti ve immün sistemden yada geçirilmiş hastalıktan bağımsız sonuç vermesi olarak sıralanabilir.

 

Laboratuvarımızda PZR tanı amaçlı kullanılmaktadır. Bu sistem kullanılarak yapılacak olan araştırmalarda sarf malzemesiyle birlikte başvuran araştırmacıların kullanımına açıktır.

 

Araştırma laboratuvarımızda ayrıca alttaki ekipmanda bulunmaktadır.

Araştırma Laboratuvarlarında Bulunan Ekipmanın Listesi

 • Laminar akışlı kabin
 • Elektroforez sistemi dikey
 • Elektroforez sistemi midi yatay
 • Submarine mini jel sistemi
 • Kuru blok ısıtıcı
 • Thermocycler
 • Jel görüntüleme sistemi
 • Mikrosantrifüj
 • Sıvı azot tankı
 • İnkübatör
 • Derin dondurucu (-80)
 • Buzdolabı
 • Buz makinesi
 • Çalkalamalı su banyosu
 • Manyetik karıştırıcı
 • Hassas terazi
 • PH metre
 • Vorteks
 • Universal test cihazı
 • Stereomikroskop
 • Microcut kesit cihazı
 • Yatay döner zımpara cihazı
 • Termal siklus cihazı
 • Renk ölçüm cihazı
 • Kumlama cihazı
 • Basınçlı buhar makinesi
 • Çeker Ocak

.