Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, sağlık bilimleri alanında en yeni anabilim dallarındandır. 1982’de yürürlüğe giren YÖK Kanununun ardından bilim dalı haline gelmiş, kısa bir süre sonra Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı altında Bilim Dalı olarak hizmet vermiş, ardından Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’na bağlanmıştır. 08.06.1995 tarihli YÖK Kararı ile bağımsız hale geçip Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı oluşturulmuştur.

ANABİLİM DALINDA SUNULAN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Radyolojiye giriş, radyasyon fiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, korunma kuralları, radyasyon kullanımında dikkat edilmesi gerekli konular, diş hekimliği radyolojisi, diş hekimliğinde kullanılan filmler, röntgen cihazı, banyo ve karanlık oda işlemleri, radyografik görüntü oluşumunu etkileyen faktörler, görüntü kalitesi ile ilgili faktörler, radyograflardaki anatomik oluşumlar ve artifaktlar dental radyoloji başlığı altında anlatılan konular Anabilim Dalımızın ilgi alanıdır.

Oral diagnoz başlığı altında ise genel olarak hasta anamnezi ve klinik muayenesine yönelik bilgiler, anamnez formunun kullanımı, hastanın sistemik ve dental özgeçmişi, şikayetleri ile extraoral ve intraoral klinik muayene yöntemleri, anamnez ve klinik muayene verilerinin değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

Anabilim Dalımızın Oral Diagnoz ve Radyoloji olmak üzere iki kliniği vardır. Oral Diagnoz Kliniğinde hastanın klinik muayenesi yapılmakta, Radyoloji Kliniğinde ise radyografik incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

Fakültemizde muayene ve tedavi olmak isteyen hastalarımızın ilk muayene işlemleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında yapılmakta, muayeneyi yapan diş hekiminin gerekli görmesi halinde röntgen çekilmekte ve dosyada yazan bilgilerin tamamlanmasının ardından uygun görülen diğer kliniklere yönlendirilerek tedavilerinin devam etmesi sağlanmaktadır.